Podręczniki

Aktualności

            

 

Konkurs o tytuł Supertechnika Mechatronika – marzec 2024

Miło nam ogłosić, że w bieżącym roku szkolnym (2023/2024) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu organizuje XI edycję międzywojewódzkiego konkursu o tytuł Supertechnika Mechatronika dla uczniów technikum mechatronicznego.

Konkurs będzie dotyczył zagadnień związanych z profilem kształcenia w technikum mechatronicznym, obejmując elektrotechnikę, elektronikę analogową i cyfrową, podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych, jak również inne dziedziny wiedzy związane z montażem, obsługą, diagnostyką, naprawą, eksploatacją, użytkowaniem i programowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych.

Konkurs Supertechnika Mechatronika przyjmuje formę dwuetapową.

W pierwszym etapie uczniowie będą rozwiązywać test wyboru na papierze. Test konkursowy składać się będzie z 40 zadań jednokrotnego wyboru, z odpowiedziami A, B, C i D. Drugi etap polegać będzie na rozwiązaniu przez dwuosobowe drużyny zadania praktycznego, obejmującego diagnozę, projektowanie, montaż i programowanie obiektu mechatronicznego.Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i sprawdzenia swojej wiedzy podczas tegorocznej edycji konkursu. Zwycięzcy będą mieli okazję zdobyć atrakcyjne nagrody, jak zawsze!

Niezbędne dokumenty:

Terminarz XI edycji konkursu:

  • Zgłaszanie uczestników - do  08 marca 2024r

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres poczty elektronicznej z.kapinski@zstil.zagan.pl

W ZSTiL wojewódzki konkurs piosenki obcojęzycznej ...

 

Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

17 kwietnia 2024r., godz. 9.00

 

      Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, wraz z organizatorami, zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego do wzięcia udziału w konkursie piosenki obcojęzycznej.

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin znajdują się w załącznikach (dostępne po kliknięciu w obrazek)

Absolwent klasy policyjnej w ZSTiL w Żaganiu nagrodzony ...

 

Absolwent klasy Liceum Ogólnokształcącego z edukacją policyjną w ZSTiL w Żaganiu Błażej Żygalski został odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Marcina Kierwińskiego.

Starszy Posterunkowy Błażej Żygalski pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu.

 

Gratulujemy i jesteśmy dumni z naszego absolwenta.

Ferie zimowe

 

Życzę wszystkim Uczniom, Nauczycielom oraz Pracownikom ZSTiL w Żaganiu odpoczynku i regeneracji sił. Tym, którzy wyjadą, życzę sprzyjającej aury oraz bezpiecznego pobytu. Niech ten czas dostarczy niezapomnianych wrażeń, ciekawych aktywności i radości ze spędzonego wspólnie czasu.

 

       Dyrektor ZSTiL w Żaganiu

                                    Zbigniew Stebelski

Dzień Bezpiecznego Internetu ...

6 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu, który został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Jako szkoła włączyliśmy się w obchody tego dnia, ponieważ w tym roku szkolnym realizujemy projekt „Cyfrowe bezpieczeństwo” w ramach programu Erasmus+.

W tym dniu uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentowali katalog z poradami bezpiecznego korzystania z Internetu. W trakcie spotkania został poruszony także temat hejtu, z którym coraz częściej spotykamy się korzystając z różnych mediów społecznościowych.

Użytkownicy czują się często bezkarni w sieci i pozwalają sobie na umieszczanie niewłaściwych komentarzy pod zdjęciami lub postami innych osób. Zjawisko hejtu stało się w ostatnich latach dosyć powszechne zwłaszcza wśród młodych ludzi. Dlatego zanim cokolwiek umieścimy w Internecie, powinniśmy się zastanowić, jakie to będzie miało konsekwencje.

Pamiętaj - Bądź przyjacielem zamiast hejterem!

Wycieczka naszych uczniów do Zielonej Góry ...

 

Dnia 25.01.2024 odbyła się wycieczka do Zielonej Góry, miała ona na celu integrację zespołów klasowych klas pierwszych.

W wyjeździe uczestniczyli uczniowie klasy 1MA technik mechanik, 1RE technik reklamy i 1LP liceum policyjne.

Program wycieczki obejmował pobyt uczniów w parku trampolin "Zajawka" a w drugiej części wycieczki pobyt w centrum  handlowym "Focus" i powrót do Żagania. 

 

Opiekunowie wycieczki: Jerzy Szypowski i Roman Czyżycki 

Zajęcia strzeleckie naszych uczniów klas policyjnych ...

Uczniowie klas policyjnych z naszej szkoły wzięli udział w Programie Upowszechniania Strzelectwa realizowanego przez Akademicki Związek Strzelecki. Ogólnopolski projekt jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Zajęcia strzeleckie, w których wzięły udział klasy policyjne, składały się z trzech godzin lekcyjnych. Pierwsza godzina to teoria związana z zasadami strzelectwa, budową i posługiwaniem się bronią oraz zasadami bezpieczeństwa – młodzież obejrzała na lekcji edukacji policyjnej specjalny film szkoleniowy. A kolejne godziny lekcyjne, które odbyły się 26 stycznia, to praktyczne zajęcia strzeleckie w oparciu o technologię laserową, z wykorzystaniem replik broni krótkiej i długiej. Zajęcia pod okiem profesjonalnego instruktora strzelectwa były bardzo ciekawe i pozwoliły uczniom nabyć nowe umiejętności. 

Sylwia Woroniec

V edycja Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie

Uczniowie z klas policyjnych  wzięli udział w V edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie. Najlepszy wynik wśród naszych uczniów osiągnęła Sandra Mandziak z klasy 2 LP. Uczennica zdobyła w trudnym teście wiedzy o prawie 19 punktów na 20 możliwych. GRATULUJEMY! 

V edycja Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie odbyła się w w grudniu i miała formę testu składające się w pytań z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego, administracyjnego, cywilnego, a jedno pytanie dotyczyło nawet prawa spadkowego.  Oprócz Sandry Mandziak z klasy 2 LP, w wojewódzkim konkursie wzięły  udział Weronika Baran, Zuzanna Kaczmarek i Julia Jaskólska z klasy 1 LP.  Wszystkie uczennice świetnie poradziły sobie z pytaniami konkursowymi i otrzymały nagrody rzeczowe. 

W tym roku szkolnym Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie skierowany był do uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego oraz do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej. Etap wojewódzki konkursu wygrała Maja Lubańska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze.

Sylwia Woroniec

Zakwalifikowani do XIV edycji ogólnopolskiego konkursu ELEKTRON

Z dumą informujemy, że 26.02.2024 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu na ogólnopolskim konkursie ELEKTRON we Wrocławiu będą reprezentować uczniowie z V klasy technikum mechatronicznego:

Joanna Pisarczyk i Paweł Wołczek

Gratulujemy!

ELEKTRON dotyczy zagadnień związanych z profilem kształcenia na Wydziale Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej.

Celem konkursu jest  wyszukiwanie nowych talentów w dziedzinie elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, optoelektroniki i fotoniki oraz mechatroniki.

Uczestnictwo w Olimpiadzie umożliwia młodym ludziom konkurować, uczyć się, rozwijać swoje umiejętności i wiadomości, jednocześnie czerpiąc radość ze zdrowej rywalizacji.

Do ogólnopolskiego konkursu ELEKTRON uczniów przygotowywała pani Agnieszka Pisarczyk

Ankieta - Komunikacja Żagań i okolice

Młodzieżowa Rada Miasta Żagań zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie przesłanej w linku ankiety.

Ankieta jest anonimowa i ma na celu zebranie informacji o potencjalnych brakach w połączeniach autobusowych na terenie miasta Żagań i/lub miejscowościach powiatowych. Dzięki zebranym informacjom będziemy mogli rozpocząć rozmowy ze spółką MZK Żagań o poszerzenie oferty autobusów w najbardziej potrzebujących punktach. Poszerzenie oferty ma na celu ułatwienie uczniom okolicznych szkół poruszanie się z i do Żagania np. po szkole oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez miasto np. oferty kulturalnej Żagańskiego Pałacu Książęcego.

Dziękujemy i Pozdrawiamy

Młodzieżowa Rada Miasta Żagań

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwWDFKT2tUER0tSl6PpHUAwaELwo2WgG3NvID__kc2oF1PHQ/viewform?usp=sf_link

Informacja odnośnie sprawdzenia wyników.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z publikacją w dniu 22.01.2024 r. wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej na komputerze, CKE zwraca się z uprzejmą prośbą o poinformowanie zdających, że wyniki będą dostępne w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl Uprzejmie przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i hasło. Jeżeli zdający nie zna loginu lub hasła to może zresetować hasło podając swój PESEL. Nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail przypisany do zdającego w systemie SIOEPKZ. Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego w systemie SIOEPKZ - zdający, aby móc zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do dyrektora szkoły o przekazanie kodu aktywacyjnego. Dlatego bardzo prosimy o przekazanie informacji zdającym, aby spróbowali zalogować się do portalu w tym tygodniu (tj. do dnia 19 stycznia br.) w celu sprawdzenia poprawności logowania do portalu zdającego. Z poważaniem Zespół CKE

Komunikat OKE w sprawie wyników wstępnych egzaminu teoretycznego

Szanowni Państwo, Szanowni Zdający,

Centralna Komisja Egzaminacyjna, informuje że w związku z problemem technicznym po stronie naszego partnera technologicznego na ekranie komputera po zakończeniu egzaminu wyświetla się nieprawidłowy wynik wstępny egzaminu.

Ten problem techniczny nie wpływa na prawidłowe przeliczanie wyników z egzaminu w systemie SIOEPKZ.

Prawidłowe wstępne wyniki będą dostępne dla zdających w systemie SIOEPKZ w portalu zdającego od 22 stycznia br., od godziny 12.00.

Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Horacy Dębowski wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zabiegani, zapracowani ...

 

„W tradycji wspaniałe jest, że przechowuje w sobie pamięć dawnych dni, utrwala to, co najpiękniejsze i najszlachetniejsze, także ludzkie uczucia.

Zabiegani, zapracowani, zaabsorbowani własnymi sprawami nie zawsze mamy czas, by je sobie okazać. Są jednak takie dni, kiedy zatrzymujemy się na chwilę, by dostrzec obok siebie drugiego człowieka, spojrzeć w głąb siebie, zadumać się nad życiem. Te dni to święta Bożego Narodzenia”

 

Tymi słowami uczniowie klasy 2 RA oraz 4 EK przywitali wszystkich przybyłych gości na uroczystym apelu z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wyjątkowy charakter uroczystości podkreśliły zaśpiewane kolędy oraz stroje nawiązujące do tradycji bożonarodzeniowej. Nade wszystko apel niósł przesłanie, że najważniejsze wartości w życiu człowieka to m. in. miłość, wdzięczność oraz pamięć o najbliższych.

Zajęcia interdyscyplinarne w ZSTiL ...

Dnia 22.12.2023r. uczniowie klasy 1 MB oraz 1 LP uczestniczyli w zajęciach interdyscyplinarnych z języka angielskiego i niemieckiego. Tematem przewodnim lekcji były nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Uczniowie rozwiązywali quiz, odpowiadali na pytania dot. zwyczajów świątecznych, rozwiązywali zadania w grupach, układali życzenia. Wszyscy wykazali się świetną znajomością zarówno języka angielskiego, jak i niemieckiego oraz zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem.

                                                                                                                    Merry Christmas!

                                                                                                                    Frohe Weihnachten!

                                                                                                                                              E. Mlostoń, A. Trepiak

Strzelectwo sportowe w klasach policyjnych ...

Nowa grupa uczniów z klas policyjnych trenuje strzelectwo sportowe na strzelnicy LOK w Żarach. „Koło 60” realizuje  plan zdobycia umiejętności strzeleckich i obronnych.

Od początku listopada nowa grupa uczniów z klas policyjnych naszej szkoły w ramach zajęć pozalekcyjnych trenuje strzelectwo sportowe na strzelnicy LOK w Żarach przy ul. Czerwonego Krzyża nr 27. Raz w tygodniu  (w wybranym przez uczniów, dogodnym dla nich dniu, tj. od wtorku do soboty) uczniowie trenują pod okiem instruktorów strzelectwa sportowego. Plan dla „Koła 60” na obecny rok szkolny to zdobycie umiejętności strzeleckich z następujących rodzajów broni: karabinek pneumatyczny i pistolet pneumatyczny, kbks, AK 47 oraz broń palna krótka.

W sprawie zapisów do naszego koła strzeleckiego można się  kontaktować z nauczycielką edukacji policyjnej - Sylwią Woroniec.

Pierwszoklasiści w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu ...

Licealiści z klasy policyjnej odwiedzili żagańską jednostkę. Podczas spotkania z policjantami mieli możliwość zapoznania się z ich codzienną służbą. Uczniowie zobaczyli strzelnicę oraz pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

W piątek (15 grudnia) uczniowie I klasy LO z Edukacją Policyjną  naszej szkoły  odwiedzili żagańskich policjantów. Spotkanie było podzielone na kilka części. Najpierw licealiści spotkali się z policjantem wydziału prewencji, który opowiedział o specyfice służby dyżurnych, dzielnicowych, policjantów ruchu drogowego, zespołu zajmującego się wykroczeniami, nieletnimi i profilaktyką. Policjant omówił również zasady przyjęcia do służby, czyli  etapy rekrutacji. Następnie Oficer Prasowy KPP w Żaganiu, sierż. sztab. Arkadiusz Szlachetko oprowadził uczniów po budynku komendy. Uczniowie zobaczyli policyjną strzelnicę, a będąc w pomieszczeniach izby zatrzymań, dowiedzieli się o procedurach i przepisach dotyczących zatrzymywania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa i osób zatrzymywanych do wytrzeźwienia. 

Licealiści spotkali się również z Komendantem Powiatowym Policji w Żaganiu, inspektorem Marcinem Sapunem. Uczniowie złożyli policjantom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i  wręczyli świąteczny stroik. 

Opr. Sylwia Woroniec

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze.

Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Nasi ekonomiści dnia 14 grudnia sprawdzili swoją wiedzę mierząc się z testem.

Życzymy powodzenia i trzymamy za Was kciuki!!!

Wycieczka do Drezna ...

Dnia 14.12.2023r. uczniowie naszej szkoły wyruszyli na wycieczkę do Drezna. Po przybyciu na miejsce zwiedziliśmy m. in. Frauenkirche. Świątynia ta to jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych w Europie zabytków protestanckiej architektury sakralnej. Następnie udaliśmy się na zamek rezydencjonalny książąt Saksonii Residenzschloß, gdzie podziwialiśmy przebogatą kolekcję jubilerską, zbrojownię oraz prywatne komnaty króla Polski Augusta III i królowej Marii Józefiny Habsburg. W strugach deszczu spacerowaliśmy również po Zwinger. Ten późnobarokowy zespół architektoniczny zaliczany jest do najbardziej znaczących budowli późnego baroku w Europie. Ponadto zobaczyliśmy Orszak Książęcy – porcelanowy mural przedstawiający dynastię Wettynów.

W świąteczny nastrój wprowadziła nas wizyta na jarmarku bożonarodzeniowym „Striezelmarkt”. Na kameralnej scenie mogliśmy podziwiać małych artystów i zatopić się w dźwięk niemieckich kolęd.

Jarmark był ostatnim etapem naszej podróży. Nieco zmęczeni ilością pokonanych kilometrów szczęśliwie wróciliśmy do Żagania.

Opiekunami wycieczki byli: p. Alina Trepiak, p. Michał Sobociński oraz p. Paweł Urban

Literacki dialog tradycji z współczesnością ...

 

W ramach promocji czytelnictwa, uczniowie klasy IV EK dokonali współczesnych interpretacji wybranych dzieł literackich: Lalki - Bolesława Prusa,  Skąpca - Moliera,
Pana Tadeusza - Adama Mickiewicza, Małego księcia -
Antoine᾿a de Saint-Exupéry᾿ego, Opowieści wigilijnej - Charlesa Dickensa.

W odgrywanych scenkach zaprezentowali się w przygotowanych przez siebie strojach. Należą im się gratulacje za wyjątkową kreatywność.

Czytanie i zdrowie ...

Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła

(W. Szymborska)

Uczniowie klasy 2 Technikum Reklamy odwiedzili Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu. Celem wizyty było czytanie młodszym kolegom wierszy Jana Brzechwy oraz propagowanie zdrowych nawyków żywienia. Przedszkolaki ciepło przyjęły starszych kolegów i z uwagą wsłuchiwały się w interpretację zabawnych wierszyków. Podczas spotkania nasi uczniowie ćwiczyli sztukę pięknego czytania, pokazali swoje aktorskie talenty, zadbali również o przygotowanie odpowiednich rekwizytów i rysunków. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem słuchały wierszy a uśmiech na ich twarzach był najlepszą nagrodą.

Hazard ...

Uczniowie technikum ekonomicznego ZSTiL w Żaganiu uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową w ramach akcji edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach przeprowadzonych warsztatów nasi ekonomiści dowiedzieli się: • czym jest nielegalny hazard i jakie mogą być skutki uczestniczenia w takich grach; • zapoznali się z zagrożeniami wynikającymi z hazardu, w tym z pozornie bezpiecznymi grami internetowymi; • uświadomili sobie jakie skutki niesie ze sobą uzależnienie od hazardu.

Hazard? Nie daj się wciągnąć!

A czy Ty wiesz, że hazard to niebezpieczna gra, od której można się bardzo szybko uzależnić ?

Zostań ekonomistą będziesz wiedział więcej!

Pamiętaj!

Jednym z wielu patologicznych zachowań jest ryzykowna gra ponad wszystko i nade wszystko – hazard jest bardzo niebezpieczną grą!

Script logo